xạ thủ tử thần

Thành tích của xạ thủ ‘tử thần’ lục quân Mỹ không nên bỏ qua

q

Trong hồi ký, với một số phần nội dung được trích ra và đăng trên tờ New York Post, Irving đã kể lại việc anh