mạng 5g là gì

Vị trí mạng 5G trong tương lai như thế nào

2

Mạng 5G đang trong giai đoạn hợp chuẩn trước khi được thương mại. Tại sự kiện MWCS 2016, Qualcomm đã công bố hệ thống sản