hoa hậu đặng thu thảo

Người đẹp Việt học tập như thế nào

hhh1

Hai cựu hoa hậu mới đây nhất là Đặng Thị Ngọc Hân và Đặng Thu Thảo lại khéo léo từ chối các lời mời tham