giá trị thành tích

Giá trị của cuộc sống nằm ở đâu?

life

Vì sự tò mò nên chú tiểu đã làm theo. Chú mang hòn đá ra chợ ngồi bán và trong suy nghĩ thì không hiểu