chuyện thành tích

Chuyện hài Bệnh thành tích giúp đạo chích thoát tội

loat-san-pham-cong-nghe-vua-len-ke-thang-42016

Qua tìm hiểu, được biết nguyên nhân trạm y tế không thừa nhận bị mất trộm là do sợ bị… cấp trên khiển trách và

Giá trị của cuộc sống nằm ở đâu?

life

Vì sự tò mò nên chú tiểu đã làm theo. Chú mang hòn đá ra chợ ngồi bán và trong suy nghĩ thì không hiểu