cách sử dụng pin

Cách tiết kiệm pin smartphone Android bạn nên biết

1

Hầu hết smartphone Android đã có sẵn chế độ tiết kiệm pin, đặc biệt là các mẫu chạy từ Android 4.4 trở lên. Tính năng